Previous
Next

Moto Reviews

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนรถบ้าน สวนป่าดอยบ่อหลวง ไปซ่อม….เป็นศัพท์ที่หลายคนคุ้นหูกันดีเพราะบางที…การเดินทางและเป้าหมายปลายทางอาจไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือ…สถานที่ปลายทางอาจไม่ได้ตรงกับภาพที่จินตนาการเอาไว้ หลายคนจึงหมายมั่นว่าจะหาโอกาส…กลับไปซ่อม กลับไปแก้มืออีกครั้ง เพราะสถานที่เดียวกันแต่ต่างวัน ต่างเวลาและวาระ ภาพที่ได้อาจไม่เป็นเหมือนเดิม…เสมอไป การเดินทางครั้งนี้ ผมเลือกเอาทัสคานี 150 ออกเดินทางอีกครั้ง ด้วยช่องเก็บของใต้เบาะที่เหมาะกับการใส่เสื้อผ้า ส่วนกระเป๋ากล้องและโน็ตบุ๊คที่หนักกว่านั้น ผมเอามาวางไว้ตรงเล็กรูมระหว่างขาเพื่อถ่วงสมดุลให้ขับขี่ได้ง่าย