เซฟคลิปนี้ไว้ไม่มีหลง พาสำรวจเส้นทางขึ้นกลอเซโล (ทางง่าย) 42 กิโลเมตร ทางดำ20 กิโล ทางแดง 22 กิโล เริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลสบเมย ไปตามทางหลวงชนบท 3004 แม่ฮ่องสอน ผ่าน บ้านแม่คะตวน ห้วยกองมูล ซื่อมื่อ สิวาเดอ เครอะบอ ห้วยแห้ง บ้านปู่คำ บ้านบุญเลอ จุดชมวิวกลอเซโล นอนบนขุนกลอเซโลสองคืน ชมวิวทะเลหมอกแบบจุกๆ แถมเส้นทางจากบ้านบุญเลอ ลงไปจุดชมวิวแม่น้ำสองสี ที่บ้านสบเมย สุดสาละวินถิ่นสบเมย สุดทางชายแดนไทย เมียนมาร์ จุดที่แม่น้ำเมย บรรจบกับ แม่น้ำสาละวิน

Leave a Comment

Your email address will not be published.