มาร์เวอริค บีญาเลส ฮึดสู้สปินเรซ ณ สนามเซอร์กิตโต้ เดอเฆเรซ ประเทศสเปน (Circuito de Jerez – Ángel Nieto ,Spain)

มาร์เวอริค บีญาเลส ฮึดสู้สปินเรซ ณ สนามเซอร์กิตโต้ เดอเฆเรซ ประเทศสเปน (Circuito de Jerez