“ชิพ-นครินทร์” คว้าท็อป 4 ซูเปอร์สปอร์ต 600 “Honda CBR Series” คว้าชัย 2 รุ่นไฮไลต์ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง สนามที่ 3 ซูโก้

“ชิพ-นครินทร์” คว้าท็อป 4 ซูเปอร์สปอร์ต 600 “Honda CBR Series” คว้าชัย 2