เอ็กซอนโมบิล เดินหน้าต่อยอดธุรกิจน้ำมันเครื่องโมบิลและเคมีภัณฑ์ ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เอ็กซอนโมบิล เดินหน้าต่อยอดธุรกิจน้ำมันเครื่องโมบิลและเคมีภัณฑ์ ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพ โมบิล เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง ให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหนือกว่าควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์แก่คู่ค้าและลูกค้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ระดับโลกที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของผู้ผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค 21 กันยายน 2566, กรุงเทพฯ – บริษัท