APRILIA และ PIAGGIO GROUP บริจาคเงินจำนวน 200,000 ยูโรให้กับการคุ้มครองพลเรือนสำหรับชุมชนของ EMILIA ROMAGNA ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

APRILIA และ PIAGGIO GROUP บริจาคเงินจำนวน 200,000 ยูโรให้กับการคุ้มครองพลเรือนสำหรับชุมชนของ EMILIA ROMAGNA ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม