บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน (Chairman) โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน (Chairman) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1