ตัวแข่งและลวดลายของรถปี 2024 : CASTROL Honda LCR Team และ Idemitsu Honda LCR Team

ตัวแข่งและลวดลายของรถปี 2024 : CASTROL Honda LCR Team และ Idemitsu Honda