พาชมบูธ เจาะไฮไลท์ 4 รุ่นใหม่ ของ HARLEY DAVIDSON ใน Banngkok international Motor Show 2024