“มุกข์-มุกข์ลดา” คว้ากริดสตาร์ตแถวหน้า AP250 “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมทัพ CBR Series เตรียมล่าโพเดียม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง สนามที่ 3 ญี่ปุ่น

“มุกข์-มุกข์ลดา” คว้ากริดสตาร์ตแถวหน้า AP250 “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมทัพ CBR Series เตรียมล่าโพเดียม