“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัว แอคทีฟ พรีโหลด รีดัคชัน ฟีเจอร์ช่วยปรับลดความสูงเบาะที่นั่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ TIGER 1200

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัว แอคทีฟ พรีโหลด รีดัคชัน ฟีเจอร์ช่วยปรับลดความสูงเบาะที่นั่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ TIGER 1200