TEAM SUZUKI RACING TO CLOSED

แชร์บน

TEAM SUZUKI RACING TO CLOSED!!

ทีมซูซูกิเรซซิ่ง ประกาศปิดทุกช่องทางการสื่อสาร มีผลตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2565 !! นี้เป็นต้นไป  รายชื่อช่องทางการสื่อสารที่จะปิดมีดังนี้

www.suzuki-racing.com
www.facebook.com/Team.Suzuki.Racing
www.youtube.com/user/SuzukiRacingNews
www.suzuki-motogp.com
www.facebook.com/suzukimotogp
www.youtube.com/suzukimotogp

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารต่างๆได้ถูกปิดลงเป็นที่เรียบร้อย “HTTP Error 404. The requested resource is not found.”


โมโตจีพี ปี 2023 คงเป็นอีกฤดูกาลที่แปลกไป หวังไว้ลึกๆทีม SUZUKI RACING จนหวนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ขอขอบคุณ www.suzuki-racing.com