ตารางสนามที่ 18 !! Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix ,Phillip Island,Australia

แชร์บน

ตารางสนามที่ 18 !! Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix ,Phillip Island,Australia

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
13:00 MotoGP Press Conference
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (FP Day)
05:00 – 05:40 Moto3 FP1
05:55 – 06:40 MotoGP FP1
06:55 – 07:35 Moto2 FP1
09:15 – 09:55 Moto3 FP2
10:10 – 10:55 MotoGP FP2
11:10 – 11:50 Moto2 FP2
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 (Qualify Day)
05:00 – 05:40 Moto3 FP3
05:55 – 06:40 MotoGP FP3
06:55 – 07:35 Moto2 FP3
08:35 – 08:50 Moto3 Q1
09:00 – 09:15 Moto3 Q2
09:30 – 10:00 MotoGP FP4
10:10 – 10:25 MotoGP Q1
10:35 – 10:50 MotoGP Q2
11:10 – 11:25 Moto2 Q1
12:35 – 11:50 Moto2 Q2
13:00 MotoGP Press
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 (Race Day)
05:00 – 05:10 Moto3 Warm Up
05:20 – 05:30 Moto2 Warm Up
05:40 – 06:00 MotoGP Warm Up
07:00 Moto3 Race 🏍️
08:20 Moto2 Race 🏍️
10:00 MotoGP Race 🏍️
11:45 MotoGP Press