“ยกเลิกสนามคาซัคสถาน” โมโตจีพี 2023 ลดเหลือ 20 สนาม!!

แชร์บน

"ยกเลิกสนามคาซัคสถาน" โมโตจีพี 2023 ลดเหลือ 20 สนาม!!

FIM, IRTA และ Dorna Sports ประกาศยืนยันยกเลิกสนาม คาซัคสถาน (สนามที่ 9) ในรายการ และจะไม่มีสนามใดเข้ามาทดแทน เนื่องจากด้านความพร้อมและการพิจารณาอนุมัติสนามแข่ง ทั้งนี้ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2024 คาซัคสถานจะมีโอกาสได้เข้าพิจารณาเป็นสนามแข่งขันใหม่อีกครั้ง