ตารางสนามที่ 20 !! Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, Circuit Ricardo Tormo, Spain

แชร์บน

ตารางสนามที่ 20 !! Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, Circuit Ricardo Tormo, Spain

วันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน 2565

23:00 MotoGP Press Conference  

23:35 Moto2  Press Conference  

 

วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2565 (FP Day)

15:00 – 15:40 Moto3 FP1

15:55 – 16:40 MotoGP FP1

16:55 – 17:35 Moto2 FP1

19:15 – 19:55 Moto3 FP2

20:10 – 20:55 MotoGP FP2

21:10 – 21:50 Moto2 FP2

 

วันเสาร์ที่ 5  พฤศจิกายน 2565 (Qualify Day)

15:00 – 15:40 Moto3 FP3

15:55 – 16:40 MotoGP FP3

16:55 – 17:35 Moto2 FP3

18:35 – 18:50 Moto3 Q1

19:00 – 19:15 Moto3 Q2

19:30 – 20:00 MotoGP FP4

20:10 – 20:25 MotoGP Q1

20:35 – 20:50 MotoGP Q2

21:10 – 21:25 Moto2 Q1

21:35 – 21:50 Moto2 Q2

23:00 MotoGP Press

 

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 (Race Day)

15:00 – 15:10 Moto3 Warm Up

15:20 – 15:30 Moto2 Warm Up

15:40 – 16:00 MotoGP Warm Up

17:00 Moto3 Race 

18:20 Moto2 Race 

20:00 MotoGP Race

21:50 – 22:05 World Champions Photo Opportunity

22:05 – 22:50 Race Press Conference

02:30(Mon)   2022 FIM MotoGP™ Awards

 

แหล่งข้อมูล : @MotoGP