Day: January 13, 2023

นวัตรกรรมฝีมือเด็กไทยจากวิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” ทำสถิติค่าประหยัดน้ำมัน 1,032.039 กม./ลิตร คว้าสิทธิ์ตัวแทนแข่งขันประเทศญี่ปุ่น

นวัตรกรรมฝีมือเด็กไทยจากวิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี คว้าแชมป์ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” ทำสถิติค่าประหยัดน้ำมัน 1,032.039 กม./ลิตร คว้าสิทธิ์ตัวแทนแข่งขันประเทศญี่ปุ่น บริษัท ไทยฮอนด้า