เวสป้าชวนไปมันส์กันต่อ ปล่อยทีเด็ดจัดงานมิวสิคเฟสติวัล VESPAFESTA : WASP IN THE PARK รวมพล VESPISTI ตัวแรงยุค Y2K

เวสป้าชวนไปมันส์กันต่อ ปล่อยทีเด็ดจัดงานมิวสิคเฟสติวัล VESPAFESTA : WASP IN THE PARK รวมพล VESPISTI