“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ได้สานต่อความร่วมมือในการเป็นซัพพลายเออร์ เครื่องยนต์ในการแข่งขัน MOTO 2 จนถึงฤดูกาล 2029

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ได้สานต่อความร่วมมือในการเป็นซัพพลายเออร์ เครื่องยนต์ในการแข่งขัน MOTO 2 จนถึงฤดูกาล 2029 ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์