AAS Motorsport เปิดฤดูกาลสุดเดือด ส่งรถแข่ง Porsche ลงฟาดศึกความเร็ว 2 รุ่น เก็บถ้วยกลับบ้านทั้ง 2 สนาม ในรายการ B – Quik Thailand Super Series 2023

AAS Motorsport เปิดฤดูกาลสุดเดือด ส่งรถแข่ง Porsche ลงฟาดศึกความเร็ว 2 รุ่น เก็บถ้วยกลับบ้านทั้ง 2