การกลับมาของ Chery Group บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน กับก้าวใหม่ในประเทศไทย

การกลับมาของ Chery Group บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน กับก้าวใหม่ในประเทศไทย “Chery Group” มีความแตกต่างจากบริษัทรถยนต์จีนบริษัทอื่น ๆ เน้นการส่งออกเป็นหลัก