“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” และ “อาคาโพวิค” ประกาศความร่วมมือระยะยาวในการพัฒนาระบบท่อไอเสียใหม่

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” และ “อาคาโพวิค” ประกาศความร่วมมือระยะยาวในการพัฒนาระบบท่อไอเสียใหม่ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (Triumph Motorcycles) และ อาคาโพวิค