AAS ART CARE “ด้วยรักและกำลังใจ” ส่งมอบถุงผ้า 3,000 ใบ ให้โรงพยาบาลและผู้ป่วย

AAS ART CARE “ด้วยรักและกำลังใจ” ส่งมอบถุงผ้า 3,000 ใบ ให้โรงพยาบาลและผู้ป่วย สืบเนื่องจากกิจกรรมวันเด็ก 2024