“ก้อง-สมเกียรติ” ฝ่าบททดสอบสุดท้าทาย ปรับเซ็ตอัพ ล่ากริดกลุ่มหน้า อเล็กซ์ รินส์ ซ้อมเยี่ยมรั้งท็อปทรี “โมโตทู” สนาม 6 มูเจลโล

“ก้อง-สมเกียรติ” ฝ่าบททดสอบสุดท้าทาย ปรับเซ็ตอัพ ล่ากริดกลุ่มหน้า อเล็กซ์ รินส์ ซ้อมเยี่ยมรั้งท็อปทรี “โมโตทู” สนาม 6