Tuscany 150 ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนอนรถบ้าน สวนป่าดอยบ่อหลวง กับ ทริปสามวันสามคืน เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – สวนป่าดอยบ่อหลวง ไปนอนรถบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่มีเมฆหมอกฝนรายล้อมอยู่ในป่าสนสามใบ ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร