รีวิ๊วรีวิวว “บ้านรักลิบง” ณ เกาะลิบง จังหวัดตรัง

รีวิ๊วรีวิวว “บ้านรักลิบง” ณ เกาะลิบง จังหวัดตรัง แอดป้าแว่นกลับมาอีกครั้งกับรีวิ๊วรีวิวว ที่พักโฮมสเตย์บนเกาะลิง ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะลิบง  หมู่บ้านหาดทรายแก้ว อยู่ในชุมชนใกล้สะพานหลีกภัยการเดินทางหาไม่ยากค่ะ