“เติ้น – ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” ขยับชั้นเข้าร่วมประชันความเร็วทั่วยุโรป ในรายการ Eurocup 3

“เติ้น – ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” ขยับชั้นเข้าร่วมประชันความเร็วทั่วยุโรป ในรายการ Eurocup 3 Eurocup 3 เป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันสุดท้าทายของ เติ้น