สำรวจเส้นทาง คลองมะเดื่อ ต้นฤดูฝน 2567 กับ Yamaha PG-1

สำรวจเส้นทาง คลองมะเดื่อ ต้นฤดูฝน 2567 กับ Yamaha PG-1 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงผจญภัยเบาๆที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงคลองมะเดื่อ จะอยู่ในหนึ่งของสถานที่ตามรายชื่อในโจทย์ดังกล่าวเสมอมาแต่ด้วยความที่เป็นคลองธรรมชาติ กระแสจึงเป็นไปตามฤดูกาล