โตโยต้า สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจจราจร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า

แชร์บน

โตโยต้า สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจจราจร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในนาม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า รับมอบประกาศนียบัตรขอบคุณจาก พ.ต.อ.จิรกฤต จารุภัทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร จากการสนับสนุนอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร ทั้ง 5 หน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย งานสายตรวจ งานศูนย์ควบคุมการจราจร งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ และ ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวิททวงศ์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของรถยนต์ระบบไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

​​​​​“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”